Historické rodinné fotografie.Při pátrání po historii rodu se badatel dostane rovněž k fotografiím. Fotografie představují obrovsky cenný zdroj informací. Velmi důležité ale je, aby byly vyfotografované osoby ztotožněny, čemuž se snaží pomoci následující stránky. Možná, že někdo, kdo na tyto stránky zabloudil má další fotografie, které by do našich seznamů patřily. V takovém případě prosím o info na tento Email.

... Následující stránky obsahují informace, které by přece jenom neměly být zcela volně zveřejňovány. Přístup na ně je proto chráněn heslem.Některé z hitorických fotografií zobrazují kromě osob i širší okolí. Jiné historické fotografie jsou i zcela bez osob, zachycují budovy, krajinu, ... Takové fotografie lákají k vyhledání místa, ze kterého bylo kdysi fotografováno a když už se takové místo najde, je velmi zajímavé pořídit aktuální foto dnes a pak takto přízený snímek konfrontovat s fotografií historickou. Pár takových porovnání "dříve - nyní" již mám zpracovaných, postupně je budu umisťovat níže.

... Následující stránky neobsahují informace, které by nemohly být volně zveřejňovány. Přístup na ně je proto není chráněn heslem.
Tomáš Vůjta, Hluboček 12, 635 00 Brno. Telefon +420 602720370, Email : tomas@vujta.cz.