Rodinné legendy, zajímavé osobnosti a jejich osudy.Leta pátrání po rodových kořenech mě přivedla k mnoha zajímavým příběhům. Brzy jsem si začal uvědomovat, že by byla velká škoda tyto osudy nezaznamenat. Založil jsem nakonec tuto stránku, na které budu postupně zajímavé příběhy umísťovat. Nesmírně mě inspirovalo setkání s panem Ladislavem Pilátem, který mi ukázal nádherné ručně psané knihy rodinných kronik. Pokusím se něco podobného stvořit. Jistě ne v tak skvělé podobě, pouze zaznamenám budu sdílet.

Předem upozorňuji, že dávám dohromady rozbitou mozaiku. Často mi chybí důležité střípky (ba střepy !). Tato místa jsou zatím vyplněna fantazií, odhadem - pokusem o doplnění chybějícího. Je jasné, že tato doplnění nejsou vždy přesná, nicméně mým zájmem je chyby opravovat. Pokud kdokoli najde něco, co je špatně vyloženo, prosím o info, nejlépe na tento Email.

Také by mě velmi potěšilo, kdyby se ozval někdo, kdo by byl ochoten podělit se o nějaký k nám směřující a mně dosud neznámý životní příběh. I v takovém případě prosím o info na tento Email.

Tomáš Vůjta, Hluboček 12, 635 00 Brno. Telefon +420 602720370, Email : tomas@vujta.cz.